جمعه؛ 11 فروردین 1402

بانک مرکزی با اعلام وصول 93 درصد چک ها در آذرماه سال جاری، عنوان کرد: در آذر‌ماه سال جاری بیش از 7 میلیون و 200 هزار فقره چک مبادله‌ شد.

به گزارش “ایران اقتصادی”، طی آذر ماه 1401 در سامانه چکاوک بیش از 7.2 میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر 3978 هزار میلیارد ریال مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 3.3 درصد و 8.1 درصد افزایش نشان می‌دهد.

از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله‌شده در آذر ماه به ترتیب 93.1 درصد و 91.5 درصد وصول شده است.

درصد تعداد و مبلغ چک‌های وصول‌شده در ماه قبل از آن (آبان ماه) به ترتیب معادل 92.9 درصد و 90.7 درصد بوده است.

همچنین این نسبت در ماه مشابه سال قبل به ترتیب برابر 91.7 درصد و 90.1 درصد بوده است.

شاخص نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله‌ای در آذرماه 1401 به لحاظ تعدادی، 6.9 درصد بوده که این شاخص در ماه قبل عدد 7.1 درصد را نمایش می‌دهد.

از سویی، این شاخص به لحاظ مبلغی، 8.5 درصد بوده و در ماه قبل از آن، 9.3 درصد را نمایش می‌دهد.