جمعه؛ 11 فروردین 1402

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه همه مجوزهای صنفی باید امروز به درگاه ملی مجوزها منتقل شوند، گفت: دولت بدون هیچ اغماضی و کوتاهی از وزارت صمت و اتاق اصناف می خواهد تا پایان وقت اداری امروز این کار را انجام دهند.

به گزارش “ایران اقتصادی”، سیداحسان خاندوزی با اشاره به اینکه همه مجوزهای صنفی امروز باید به درگاه ملی مجوزها منتقل شوند، گفت: یکی از اولویت های دولت سیزدهم رفع موانع تولید در عمل و واقعیت اقتصاد کشور بود به طوری که کارآفرینان در کوتاه ترین زمان ممکن و بدون دست انداز بتوانند فعالیت خودشان را انجام دهند و در همین راستا مسئله تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را در دستور کار قرار داد.

سخنگوی اقتصادی دولت اظهارداشت: دو دسته مجوز دستگاهی و صنفی در کشور داریم که مجوزهای صنفی ۶۰ درصد از کل پنج هزار مجوز کسب و کار کشور را شامل می شود. بر اساس مصوبه هیات مقررات زدایی تا آخر وقت اداری امروز اتاق اصناف ایران و وزارت صمت باید اتصال مجوزهای صنفی به درگاه ملی مجوزها را تکمیل کنند.

وی ادامه داد: مزیت این اتفاق مهم که واقعا در سال های اخیر می تواند یک انقلاب تحولی و تسهیل تولیدی به شمار بیاید این است که کسانی که برای دریافت هرگونه پروانه صنفی نیاز به حضور نخواهند داشت و حتی برای استعلامات نظام وظیفه، بهداشت و درمان و کدپستی و ایثارگری از طریق درگاه ملی مجوزها انجام می شود.

خاندوزی خاطرنشان کرد: امیداوریم این اقدامی که وزارت صمت و اتاق اصناف انجام می دهند بتواند یک قدم مهم در تسهیل تولید برداشته شود.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: مصوبه هیات مقررات زدایی تا اول بهمن ماه است دولت بدون هیچ اغماضی و کوتاهی از وزارت صمت و اتاق اصناف می خواهد تا پایان وقت اداری امروز این کار را انجام دهند. در صورتی که به هر دلیلی این اتفاق رخ ندهد درگاه ملی مجوزها ظرف هفته های آینده این خدمت را به صورت برخط به متقاضیان ارائه خواهد کرد.