دوشنبه؛ 29 اسفند 1401

بانک مرکزی با صدور ابلاغیه ای به شبکه بانکی کشور اعلام کرد: انتشار اوراق گواهی سپرده با نرخ ۲۳ درصد صرفا تا پایان ساعت کاری روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱.۱۰.۲۸ مجاز بوده و امکان بازفروش این اوراق از محل اوراق بازخرید شده توسط بانکها به هیچ عنوان وجود نخواهد داشت.

به گزارش “ایران اقتصادی”، این بانک طی بخشنامه ای به شبکه بانکی کشور اعلام کرد پیرو ابلاغیه های بانک مرکزی در خصوص شرایط انتشار اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام با نرخ سود علی الحساب ۲۳ درصد، به آگاهی می رساند بر اساس تصمیمات متخذه در این بانک انتشار اوراق مذکور با شرایط اعلامی صرفا تا پایان ساعت کاری روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱.۱۰.۲۸ مجاز بوده و امکان بازفروش این اوراق از محل اوراق بازخرید شده توسط بانکها و موسسات اعتباری به هیچ عنوان وجود نخواهد داشت.