یکشنبه؛ 07 خرداد 1402

با بارش‌هایی که در سراسر کشور صورت گرفت و آوردی که به رودخانه‌های منتهی به مخازن سدها افزوده شد، شاهد افزایش ۴۳۰ میلیون مترمکعبی ذخایر سدهای ایران هستیم.

به گزارش “ایران اقتصادی”، طبق جدیدترین آمار رسمی شرکت مدیریت منابع آب ایران، از ابتدای سال آبی جاری تا 24 دی‌ماه (114 روز ابتدایی سال آبی) در مجموع 6 میلیارد و 60 میلیون مترمکعب آب به سدهای کشور وارد شده است.

میزان ورودی آب به سدهای کشور در مدت زمان مشابه سال قبل، 6 میلیارد و 630 میلیون مترمکعب بود که در مقایسه این رقم با میزان ورودی آب به سدهای کشور در سال آبی جاری، شاهد کاهش 9 درصدی ورودی آب به سدها هستیم.

همچنین در این مدت 6 میلیارد و 10 میلیون مترمکعب آب از سدهای کشور برای مصارف شرب، صنعت، کشاورزی و زیست محیطی رهاسازی شده که در مقایسه با خروجی 6 میلیارد و 330 میلیون مترمکعبی آب از سدها در مدت مشابه سال قبل، 5 درصد کاهش داشته است.

در حال حاضر میزان ذخیره آب در سدهای ایران 19 میلیارد و 200 میلیون مترمکعب است که کاهشی 2 درصدی نسبت به زمان مشابه سال قبل دارد.

وجود 19.2 میلیارد مترمکعب ذخیره آب در سدهای کشور نشان‌دهنده پرشدگی 39 درصد سدها بوده؛ در واقع 61 درصد از ظرفیت مخازن سدهای ایران در حال حاضر خالی است.

میزان ذخایر آبی سدهای کشور در 17 دی‌ماه برابر با 18 میلیارد و 770 میلیون مترمکعب بود که در بازه زمانی یک‌هفته، با بارش‌هایی که در سراسر کشور صورت گرفت و آوردی که به رودخانه‌های منتهی به مخازن سدها افزوده شد، شاهد افزایش 430 میلیون مترمکعبی ذخایر سدهای ایران هستیم.