جمعه؛ 11 فروردین 1402

عضو کمیسیون تجارت خارجی خانه صنعت ،معدن تجارت ایران از تجارت غیر نفتی 89.4 میلیون تنی ایران با کشورهای همسایه به ارزش 46 میلیارد و 127 میلیون دلار از ابتدای سال تا دهم دی ماه خبر داد.

به گزارش “ایران اقتصادی”، سید روح اله لطیفی اظهار داشت: از ابتدای سال تا دهم دی ماه 78 میلیون و 364 هزار و 360 تن کالا به ارزش 46 میلیارد و 126 میلیون و 866 هزار و 469 دلار ، بین ایران و 15 کشور همسایه تبادل شد که 61 میلیون و 925 هزار و 47 تن به ارزش 25 میلیارد و 41 میلیون و 824 هزار و 267 دلار آن سهم صادرات ایران به کشورهای همسایه بوده و از کشورهای همسایه نیز 16 میلیون و 439 هزار و 313 تن کالا به ارزش 21 میلیارد و 85 میلیون و 42 هزار و 202 دلار وارد کشورمان شضده است.

وی افزود: 62 درصد وزن 126 میلیون تنی و 53 درصد ارزش 87.4 میلیارد دلاری کل تجارت خارجی کشور را تجارت با 15 کشور همسایه به خود اختصاص داده اند.

لطیفی در خصوص سهم همسایگان از کل صادرات و واردات کشور از ابتدای سال تا دهم دی ماه گفت: 63 درصد وزن 97.8 میلیون تنی و 58 درصد ارزش 43.1 میلیارد دلاری کل صادرات و 58 درصد وزن 28.2 میلیون تنی و 48 درصد ارزش 44.3 میلیارد دلاری کل واردات به کشور، مربوط به همسایگان بوده است.

عضو کمیسیون تجارت خارجی و بین الملل خانه صنعت معدن تجارت ایران در خصوص مقاصد صادراتی ایران در بین همسایگان توضیح داد: عراق با 8 میلیارد و 631 میلیون دلار ، ترکیه با 6 میلیارد و 419 میلیون دلار، امارات با 4.6 میلیارد دلار، افغانستان با یک میلیارد و 252 میلیون دلار و پاکستان با یک میلیارد و 47 میلیون دلار پنج مقصد اول صادرات کالاهای ایرانی در بین همسایگان بودند.

وی افزود: عمان با 869 میلیون دلار، روسیه با 563 میلیون دلار، آذربایجان با 528.5 میلیون دلار، ارمنستان با 351 میلیون دلار، ترکمنستان با 350 میلیون دلار، کویت با 165 میلیون دلار، قزاقستان با 140 میلیون دلار، قطر با 104.5 میلیون دلار، عربستان با 14.7 مکیلیون دلار و بحرین با 6.7 میلیون دلار بعه ترتیب مقاصد ششم تا پانزدهم صادرات کالاهای ایرانی از ابتدای سال تا دهم دی ماه بودند.

عضو کمیسیون تجارت خارجی و بین الملل خانه صنعت ، معدن وتجارت ایران در خصوص واردات از کشورهای همسایه توضیح داد: امارات با فروش 13میلیارد و 649 میلیون دلار، ترکیه با 4 میلیارد و 635 میلیون دلار، روسیه با یک میلیارد و 102 میلیون دلار، پاکستان با 681 میلیون دلار و عمان با 596 میلیون دلار ، پنج همسایه اول در تامین کالاهای مورد نیاز کشورمان در این مدت بودند.

لطیفی افزود: عراق با 166.4 میلیون دلار، قزاقستان با 110 میلیون دلار، قطر با 53.1 میلیون دلار، آذربایجان با 26.4 میلیون دلار، افغانستان با 22.2 میلیون دلارف ترکمنستان با 21 میلیون دلار، ارمنستان با 9.9 میلیون دلار، کویت با 9.6 میلیون دلار و بحرین با 2.3 میلیون دلار در رتبه های بعدی فروش کالا به ایران در بین همسایگان از ابتدای سال تا دهم دی ماه قرار دارند.