جمعه؛ 11 فروردین 1402

وزیر ارتباطات با اشاره به افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از درآمد سرانه کشور از ۶.۴ به ۷.۲ درصد، گفت: این میزان تا سال ۱۴۰۴ باید به ۱۰ درصد برسد.

به گزارش “ایران اقتصادی”، جلسه ارتقای بهره‌وری بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و میثم لطیفی، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور در وزارت ارتباطات برگزار شد و در این جلسه گزارشی از اقدامات انجام شده در راستای ارتقای بهره وری بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات ارایه شد.

وزیر ارتباطات در این جلسه با برشمردن اهمیت استفاده از فناوری های جدید ارتباطی و اطلاعاتی همچون اینترنت اشیا در بخش های گوناگون کشور، خواستار در نظر گرفتن شاخصی برای تعیین میزان هوشمندسازی حوزه های مختلف چون اقتصاد، کشاورزی و آموزش در برنامه هفتم توسعه شد و توضیح داد: این روزها بهترین فرصت است تا در برنامه هفتم توسعه برای توسعه ICT در بخش های مرتبط با دستگاه های اجرایی برای هوشمندسازی شاخصی در نظر گرفته شود. چرا که ICT می تواند پیشران توسعه و ارتقای بهره وری در حوزه های مختلف باشد که به نظرم باید برای دستگاه های اجرایی تکلیف شود.

زارع پور با اشاره به افزایش سهم اقتصاد دیجیتال در درآمد سرانه کشور از ۶.۴ به ۷.۲ درصد، گفت: این میزان تا سال ۱۴۰۴ باید به ۱۰ درصد برسد که به نظرم در افق ۱۰ ساله می توان آن را با برنامه ریزی به ۳۰ درصد هم رساند.

میثم لطیفی، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور نیز در این جلسه با اشاره به تاکید رئیس جمهوری مبنی بر ضرورت افزایش بهره وری در کشور، گفت: آقای رئیس جمهور تقریبا در همه جلسات برای افزایش میزان بهره وری تاکید دارند که متاسفانه این موضوع در سال‌های گذشته مورد غفلت قرار گرفته بود.

لطیفی همچنین با انتقاد از تعدد دستگاه‌های نظارتی تصریح کرد: باید نسبت به اصلاح فرایندهای متعدد مربوط به اعطای مجوز، عقد قرارداد و نظارت اصلاح صورت بپذیرد و در این حوزه می توان از ICT به عنوان پیشران توسعه کشور استفاده کرد و باید به سمت هوشمندسازی برویم.